OM OSS

Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden, med syfte att verka för människors positiva utveckling, samt:

  • att genom olika arrangemang och aktiviteter främja den sociala gemenskapen.
  • att stärka individen i samhället och med gemensamma insatser höja levnadsstandarden, minska segregationen, höja det personliga engagemanget för området och omgivningarna.
  • att ta ett så väl eget som gemensamt ansvar för barns och ungdomars trygghet.
  • att minsta brottslighet, skadegörelse och andra destruktiva handlingar i området.
  • att finna nya konstruktiva lösningar som på sikt gynnar alla invånarna.
  • att skapa en stabil, trygg, välkomnande, utvecklande, stimulerande och säker miljö för barn och ungdomar att växa upp och utvecklas i.